ورود به سایت

محصولات مرتبط با نرم افزار CRM پرنیان

نرم افزار CRM پرنیان حوزه ارتباط با مشتریان را به صورت کامل پوشش می دهد. اما ارتباط این سیستم با دیگر نرم افزارهای پرنیان که به صورت یکپارچه و در کنار هم فعالیت می کنند باعث تشکیل یک سازمان الکترونیک و یکپارچه اطلاعاتی می شود که در آن داده های نرم افزارهای مختلف در ارتباط با دیگر نرم افزارها تکمیل شده و برای ذیفعان بهتر و کاملتر نمایش داده می شود.
 • گروه پورتال

  • پورتال
   فرض پذیرفته شده ای است که پورتال درگاه ارتباطی سازمان با مخاطبینش است. مشتریان گروه مهمی از مخاطبین یک سازمان را تشکیل می دهند. ارتباط نرم افزار CRM پرنیان با پورتال پرنیان در راهکارهایی نظیر کاتالوگ محصولات، پورتال مشتریان، سفارش خرید ، فاکتور الکترونیکی و... کاملا مشهود است و این دو سیستم به عنوان دو ماژول مکمل یکدیگر ایفای نقش می کنند.
  • کارتابل متمرکز
   در تعریف کارتابل متمرکز پرنیان آمده است: راهکاری برای رفع مشکلات ناشی از وجود کارتابل های متعدد. نرم افزار CRM پرنیان در بخش های مختلف دارای فعالیتهایی نظیر وظیفه، جلسه، تماس تلفنی و ... است که اتصال آن به کارتابل متمرکز پرنیان باعث می شود تا کاربر نیازی به کنترل چند سیستم برای اطلاع از کارهای منتسب شده به خود نداشته باشد.
 • گروه اتوماسیون اداری

  • مکاتبات اداری
   اوتلوک نقش کارتابل را در سیستم اتوماسیون اداری پرنیان ایفا می کند. نرم افزار CRM پرنیان نیز که بر پایه CRM مایکروسافت بنا شده است دارای پلاگین اوتلوک می باشد و کاربر اتوماسیون اداری پرنیان به تمامی بخشهای CRM در محیط اوتلوک دسترسی دارد. این بدین معنی است که یک رابط کاربری برای ارتباط با دو سیستم مورد استفاده قرار می گیرد.
  • مدیریت مستندات
   اکثر موجودیت های تعریف شده در نرم افزار CRM از قبیل سرنخ، فرصت تجاری، فاکتور، قرارداد و ... دارای بخشی برای نگهداری اسناد هستند که ای ن بخش مستقیما به سیستم مدیریت اسناد پرنیان مبتنی بر شیرپوینت متصل می شود و کاربر می تواند اسناد مورد نظرش را در پوشه مخصوص به آن موجودیت ذخیره نماید.