ورود به سایت

امنیت نرم افزار CRM پرنیان

نرم افزار CRM پرنیان بر پایه  CRM مایکروسافت و قابلیت ها و معماری آن طراحی و توسعه داده شده است. از این رو مدل امنیت Microsoft Dynamics CRM مورد استفاده قرار می گیرد. در مدل امنیت داینامیک سی آر ام اهداف ذیل دنبال می شود:
  • به کاربران اجاره دسترسی به سطح مناسبی از اطلاعات که برای انجام کارهایشان نیاز دارند داده می شود.
  • دسته بندی کاربران بر اساس نقشی که آنها در سیستم ایفا می کنند و تعیین دسترسی ها برای آن نقش ها
  • امکان به اشتراک گذاری اطلاعات برای اینکه کاربران قادر باشند به داده هایی که مالک آنها نیستند دسترسی پیدا کنند. چنین امکانی برای تعامل سازنده بین کاربران سیستم حائز اهمیت است.
  • جلوگیری از دسترسی کاربران به داده هایی که مالک آن نیستند و برای آنها به اشتراک گذاشته نشده است