ورود به سایت
پارک علمي و فناوري خراسان رضوی
پورتال, فرآیندساز, مدیریت مکاتبات
نظرات کارفرما:
احتراما به دنبال نصب و راه اندازی اتوماسیون اداری پرنیان از سوری آن شرکت محترم بدین وسیله مراتب رضایت خود را از این سیستم اعلام داشته ، توفیقات روز افزون شما را از خداوند متعال مسالت دارد. دکتر سید مهدی میرزابابایی - معاون فناوری و نوآوری
سایت: ندارد
گزارش تصویری از پروژه