ورود به سایت
گروه کارخانجات پارت لاستیک
پورتال, فرآیندساز, مدیریت مستندات
نظرات کارفرما:
با سلام و احترام . عنایت به ارائه خدمات آن شرکت محترم در طراحی ، پیاده سازی و پشتیبانی مستمر پرتال داخلی گروه صنعتی پارت لاستیک ، بدینوسیله از خدمات صورت گرفته توسط آن شرکت و کارشناسان ذیربط تشکر بعمل می آید.پیام ندایی مدیر تکنولوژی اطلاعات گروه صنعتی پارت لاستیک
سایت: ندارد
گزارش تصویری از پروژه