ورود به سایت
شرکت صنايع لاستيک توس
مدیریت مکاتبات
نظرات کارفرما:
احتراما مراتب رضایت این شرکت از نصب و راه اندازی نرم افزار مدیریت مستندات و همچنین همکاری مناسب گروه پشتیبانی آن شرکت محترم اعلام شده ، بدینوسیله گواهی حسن انجام کار تقدیم حضور می گردد. با تشکر - مدیر عامل تقوی
سایت: ندارد
گزارش تصویری از پروژه