ورود به سایت
زرمهر
گروه صنعتی و معدنی زرمهر
مدیریت مکاتبات
نظرات کارفرما:
بدینوسیله مراتب رضایت این شرکت را از نرم افزار اتوماسیون اداری محصول شرکت پرنیان پردازش پارس، اعلام می دارد. این نامه به منزله گواهی حسن انجام کار صادر شده و ارزش قانونی دیگری ندارد. با تشکر - مدیر عامل سیدرضا زیارت نیا
سایت: ندارد
گزارش تصویری از پروژه