ورود به سایت
توزیع برق شمال کرمان
پورتال
نظرات کارفرما:
پیرو انجام فعالیتهای انجام شده توسط آن شرکت جهت طراحی Theme و WebPart و Tabsheet در محیط SharePoint بدینوسیله این شرکت رضایت خود از فعالیتهای انجام شده را اعلام می دارد.
گزارش تصویری از پروژه