ورود به سایت
کیهان صنعت قائم
کیهان صنعت قائم
CRM, فرآیندساز
نظرات کارفرما:
پیرو درخواست آن شرکت ، بدینوسیله از زحمات آن شرکت در نصب و راه اندازی سیستم های اتوماسیون اداری ، فرآیندساز و سی آرام تقدیر و تشکر نموده و رضایت خود را از نتیجه کار ، از دیدگاه فنی ، اعلام می دارم . عقیل رکنی - سرپرست واحد انفورماتیک
سایت: ندارد
گزارش تصویری از پروژه