ورود به سایت
وزارت علوم
وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
پورتال
نظرات کارفرما:
بازگشت به نامه شماره 941911 مورخ 94/6/22 در خصوص گواهی حسن انجام کار ، بدینوسیله این مجموعه رضایت خود را از عملکرد آن شرکت تا پایان سال 1393 اعلام می دارد . با آرزوی توفیق الهی ، علی معینی - مدیرکل تحول اداری و فناوری اطلاعات
گزارش تصویری از پروژه