ورود به سایت
سینا کارت
اتوماسیون اداری, فرآیندساز, مدیریت مکاتبات
نظرات کارفرما:
ضمن تشکر از زحمات جنابعالی و همکاران محترم در نصب و راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری این شرکت ، بدینوسیله رضایت این شرکت را نسبت به عملکرد همکاران محترم به آگاهی می رساند . با احترام شرکت سینا کارت ، محمد مبارکی
سایت: ندارد
گزارش تصویری از پروژه