ورود به سایت
گروه مهندسی آناهیتا
CRM
نظرات کارفرما:
شرکت محترم پرنیان با سلام احتراما بنا به درخواست آن شرکت، بدینوسیله اعلام می گردد از عملکرد سیستم نرم افزاری CRM که توسط شما برای گروه مهندسی آناهیتا نصب و راه اندازی گردیده است، رضایت دارد و تا این زمان، این سیستم دچار مشکل نگردیده است. با تشکر گروه مهندسی آناهیتا
گزارش تصویری از پروژه