ورود به سایت
عایق خودرو توس
پورتال, فرآیندساز
نظرات کارفرما:
گواهی می گردد شرکت پرنیان پردازش پارس مجری پروژه طراحی و راه اندازی پورتال و وب سایت شرکت عایق خودرو توس و سیستم فرآیند ساز بوده و به نحو احسن در انجام پروژه های مذکور عمل کرده است و این شرکت به عنوان کارفرمای پروژه ها از نحوه عملکرد این شرکت رضایت کامل دارد.
گزارش تصویری از پروژه