ورود به سایت

فرم ساز پرنیان

فاز اولیه جهت انجام بیشتر طرحها، جمع آوری اطلاعات است. در دیدگاه سنتی که در حال حاضر نیز بخش عمده ای از فعالیتهای سازمانها بر مبنای این دیدگاه است. فیلدهای اطلاعاتی بر روی فرمهای کاغذی تعبیه می شوند. و این فرمها در تعداد زیاد چاپ و جهت جمع آوری و گاها گردش اطلاعات از آنها استفاده می شود. مسایل و مشکلاتی نظیر :
  • هزینه چاپ
  • هدر رفتن فرمهای چاپ شده در صورت تغییر نسخه
  • عدم امکان کنترل روی داده های ثبت شده
  • پیچیدگی در تهیه گزارشات از داده های فرمها و...
ضرورت استقرار یک سیستم الکترونیکی برای تهیه و طراحی فرمها و ایجاد گزارشات بر مبنای اطلاعات جمع آوری شده در فرمها روشن می نماید. فرم ساز پرنیان که بر مبنای شیرپوینت طراحی شده است با فراهم سازی امکانات و قابلیتهای ویژه سازمان شما را از این مشکلات رهایی می بخشد. Microsoft SharePoint به عنوان پلتفرم اجرای این راهکار به دو ابزار فرم ساز مجهز است. یکی ساده و دیگری پیشرفته. ابزار ساده که همان قابلیت ساخت list و library است که کاربری با حداقل دانشIT و با استفاده از محیط تحت وب شیرپوینت می تواند فرمهای ساده ای را ایجاد فیلدهای اطلاعاتی از انواع تاریخ، تصویر، متن و عددی و... طراحی کند. ابزار پیشرفته ای که برای طراحی فرمها توسط مایکروسافت پیشنهاد می شود، InfoPath است. این نرم افزار که به صورت یک برنامه تحت ویندوز می باشد قابلیت طراحی فرمهای بسیار پیچیده و با جزییات زیاد را بدون کد نویسی داراست. و اما نقش پرنیان در حوزه فرم ساز بدین صورت است که مجموعه ای از افزونه ها را توسعه داده ایم تا نواقص این دو ابزار را مرتفع کرده و در نهایت یک فرم ساز مطلوب در اختیار مشتریان قرار دهیم.

فرم ساز پرنیان

  • افزونه کنترل دسترسی در سطح فیلد برای فرم ساز ساده
  • افزونه کنترل دسترسی در سطح view برای هر فرم ساز ساده و پیشرفته
  • افزونه نوع ستون value picker برای ایجاد ارتباط مناسبتر با لیستهای دیگر در ساختار lookup
  • افزونه همگام سازی فایلهای infopath و لیست های شیرپوینت برای ایجاد فرمهای master-detail
  • افزونه Captcha برای افزایش امنیت فرمها