ورود به سایت

ارزیابی

در این فاز همانطور که از نام آن مشخص است، درگیر ارزیابی و بررسی وضعیت سازمان هستیم و هدف شناخت کامل سازمان و برآورد نقاط ضعف موجود است، سپس در انتهای این رویکرد به دنبال ارائه رهیافت‌هاي کاربردي براي رفع مشکلات شناسايي شده در سازمان هستيم، همانطور که مشخص است يکي از گام‌هاي اصلي و نتايج اين فاز ارائه مشاوره لازم به سازمان مي‌باشد، تا بتواند بستر سازي مناسب براي ورود سيستم به سازمان انجام شود. تفاوت عمده‌اي که خدمات مشاوره سامان با مشاوره‌هاي ارائه شده توسط ساير مؤسسات دارد، شناخت کامل ابزار و قابليت‌هاي آن و آشنايي با جنبه‌هاي کاربردي محصول و ارائه مشاوره بر اساس اين شناخت خواهد بود، به عبارت ساده‌تر مشاوره در سازمان و بستر سازي براي ورود محصول توسط متخصصيني انجام خواهد شد که با محصول آشنايي کامل داشته و از قابليت‌هاي آن کاملاً مطلع بوده و امکان آماده سازي مناسب سازمان براي ورود اين محصول را فراهم مي‌کنند. این فاز پیش از آغاز نصب، بسته به اندازه سازمان و تعداد کارکنان زمان بندی خواهد شد، خروجی این فاز که در قالب سند Initialized مطرح می شود شامل موارد زیر خواهد بود:
  1. ارزیابی کاربران نرم افزار و ارائه آموزش‌های عمومی در صورت نیاز بر اساس پیشنهاد مشاور
  2. ارزیابی روال‌های جاری سازمان و در صورت نیاز اصلاح آن‌ها به صورتی که برای استقرار نرم افزار و خود سازمان نتیجه بهینه را سبب شود.
  3. ارائه مستندات لازم برای تنظیم و پیکربندی ویژگی‌های نرم افزار بر اساس نيازها و شخصيت سازمان
همانطور که مشخص است سند initialized سازمان از هر دوجنبه سازمان و نرم افزار اقدام به آماده‌سازی و اصلاحات پیش از راه اندازی سیستم خواهد کرد و به اینصورت شرایط را برای استفاده و جایگذاری بهینه در سازمان مهیا می‌کند.