ورود به سایت

معرفی سامان

طرح سـامـان (سـرویس آموزش، مـشاوره، استقرار و نـگهداري نرم افزار) بر اساس همکاري مشترک مابين انجمن آموزش‌هاي تخصصي آنات و شرکت پرنيان پردازش پارس با هدف حذف مشکلات روزمره‌اي که تقريباً همه سازمان‌هاي دولتي و بخش خصوصي در حوزه دريافت مشاوره صحيح مبتني بر نرم‌افزار و استفاده و شناخت قابليت‌هاي کاربردي سيستم تهيه شده(خريداري شده، سفارشي شده) و رفع ايرادات (اجتناب ناپذير در همه سيستم‌ها) و در نهايت نگهداري بلند مدت آن درگير هستند، ارائه شده است که بر اساس تجربيات موفق دو شرکت در حوزه کارهاي سازماني بتواند در کنار سايرخدمات با ارائه راهکار صحيح مشاوره (که مبتني بر شناخت صحيح و قابلیت‌هاي شناخته شده و در برخي موارد ناشناخته نرم‌افزار است)، همراهي سازمان در روال استقرار کاربردي سيستم در سازمان و مرتفع ساختن تناقض‌هاي احتمالي در اين فاز و در نهايت در حوزه نگهداري سيستم و همگامي با سازمان در برنامه ريزي مناسب براي استفاده بهينه و کاربرد تمام امکانات سيستم تهيه شده است و در طول پياده سازي در طرح سامان در کنار و همراه سازمان خواهيم بود. نمودار : Esuo کاربرد سيستم نرم‌افزاري در سازمان در نمودار Esuo همانطور که در شکل مشخص است در ابتدای کار استفاده از سیستم مورد استقبال سازمان قرار گرفته و توسط کاربران عموماً به دلیل ظاهر جدید مورد اقبال قرار خواهد گرفت (لازم به ذکر است اين رويه در مورد اکثر سيستم‌هاي نرم‌افزاري صادق است مگر در موارد جزيي و قابل چشم پوشي)، در اندک مدتي به واسطه معضلاتي که هر سيستمي در محيط جديد کاربرد با آن مواجه خواهد شد، دچار اندکي عدم محبوبيت و افت کاربرد شده ولي با رفع اين ايرادات و تطابق بيشتر کاربران و محيط با سيستم جديد اين افت محبوبيت دستخوش بهبود شده و رشد نمودار شکل صعودي خواهد داشت، در ادامه مسير پروژه به چالش‌هاي اصلي‌تر کشيده شده و اندکي از نظر ميزان کاربرد دچار افت مي‌شود که با رفع اين موارد سيستم به حالت Stable رسيده و عمر مفيد نرم‌افزار در سازمان آغاز خواهد شد، نمودار Esuo در اکثر پروژه‌ها به همين روال بوده و در طرح سامان به دنبال يکنواخت کردن مسير پيشرفت پروژه و افزايش سرعت پروژه در مسير خود براي رسيدن به سطح پايداري در سازمان هستيم. طرح سامان علاوه در سه فاز کلي زير براي سازمان پياده سازي مي‌شود:
  1. ارزیابی:
    این فاز به عنوان اولین گام پس از نهایی شدن و تکميل پروسه خريد آغاز می‌شود، و پيش از ورود نرم‌افزار به سازمان کار اين فاز تقريباً خاتمه يابد.
  2. استقرار:
    اين فاز در طول و همراه نصب و راه‌اندازي سيستم در سازمان اجرا خواهد شد.
  3. نگهداري:
    در اين فاز پس از راه‌اندازي نرم‌افزار در سازمان کارآيي، کاربرد و مشکلات اين سيستم را در محيط کاري سازمان بررسي، ارزيابي و مورد مطالعه قرار داده و به صورت گزارش مستند و کاربردي با ارائه راهکار عملي در اختيار فرد يا گروه تصميم گير قرار دارد.